INVESTING.in.th | INVESTING.in.yourself | ร้านหนังสือของนักลงทุน
สำนักพิมพ์นี้ทำมา 2 คน (คุณเอกและคุณโซ่) เป็นเวลากว่า 10 ปี ก่อนที่จะจ้างพนักงานคนแรก

คำสั่งซื้อล่าสุด #{{ notify.order_no }} ได้รับการยืนยันการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แจ้งชำระเงิน

พบปัญหาการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต กรุณาชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

กรุณาชำระเงิน {{ numberFormat(order.total) }} บาท

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์​ ธนาคารกสิกรไทย​ ธนาคารกรุงเทพ​ ธนาคารกรุงไทย​ ธนาคารกรุงศรี​ ธนาคารออมสิน​
เลขที่บัญชี
{{ bank.number }}
ชื่อบัญชี
{{ bank.name }}

แจ้งชำระเงินสำเร็จ
ทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลภายใน 24-48 ชม.
ขอบคุณครับ :)