Showing all 14 results

-20%

ปัจจัยพื้นฐาน

การประเมินมูลค่าหุ้น

฿238.00 ฿190.00
-20%
฿388.00 ฿310.00
-20%

ปัจจัยพื้นฐาน

คัมภีร์หุ้นคุณค่า

฿188.00 ฿150.00
-20%
฿198.00 ฿158.00
-20%

ปัจจัยพื้นฐาน

ลงทุนแบบ จอห์น เนฟฟ์

฿348.00 ฿278.00
-20%
฿378.00 ฿302.00
-20%

ปัจจัยพื้นฐาน

วิถีเต๋า วิถีบัฟเฟตต์

฿198.00 ฿158.00
-20%
฿289.00 ฿231.00
-20%
฿278.00 ฿222.00
-20%

ปัจจัยพื้นฐาน

เดินสุ่มในวอลสตรีท

฿386.00 ฿309.00
-20%

ปัจจัยพื้นฐาน

เริ่มต้นอย่าง VI

฿268.00 ฿214.00
-20%

ปัจจัยพื้นฐาน

เหนือกว่าวอลสตรีท

฿348.00 ฿278.00
-20%

ปัจจัยพื้นฐาน

แก่นแท้ของบัฟเฟตต์

฿198.00 ฿158.00